Online preventief medisch onderzoek

Iedere werkgever is verplicht medewerkers een keer in de drie jaar een PMO aan te bieden, een Preventief Medisch Onderzoek. Nu zijn die onderzoeken niet goedkoop en medewerkers moeten een afspraak maken bij de bedrijfsarts / arbodienst en dat kost dus werktijd. Om daar een oplossing voor te bedenken ontwikkelde we in opdracht van ArboNed een online preventief medisch onderzoek: een gevalideerde en goedgekeurde set vragen, online af te sluiten en af te nemen. Direct individuele, afdeling- en organisatie rapportages en mocht uit het onderzoek blijken dat er meer aan de hand zou kunnen zijn dan werd er doorverwezen naar een volledig PMO. Zo krijgen werknemers en werkgevers sle inzicht in hun gezondheid, zonder verlies aan dure werktijd en voor een fractie van de kosten van een fysiek PMO.