Toetsdruk.nl

Toetsdruk, werkdruk, prestatiedrang, jongeren met een ‘learn-out’ het zijn thema’s die ons voorgezetonderwijs nogal bezighouden. Toetsdruk is een applicatie die wil bijdrage aan het vergroten van werkplezier voor docenten, verhogen schoolplezier voor leerlingen, beter lessen en prestaties.

Hoe? Door op bestaande onderwijssystemen zoals Magister en School Today een applicatie te leggen die de toetsdruk van scholen, klassen, jaargangen en individuele leerlingen inzichtelijk maakt. Niet alleen inzichtelijk maar op basis van een algo ritme ook de ideale tietsdruk per vak bepaald om een optimaal resulaat te krijgen. Docenten kunnen feedback geven op toetsen voor een foto van de toets te maken en hun feedback in te spreken. Toetsdruk zet de spraak om in tekst en presenteert dat samen met de nagekeken toets in de applicatie,. Zo kan wordt individuele feedback mogelijk zonder verhoging van de werkdruk.

strezzure.nl